XII KONFERENCJA NAUKOWA

BIOMETRIA 2016

Komitet naukowy i Komitet organizacyjny serdecznie dziękują uczestnikom
za liczny udział i interesującą wymianę poglądów
w czasie XII Konferencji Naukowej BIOMETRIA 2016,
która odbyła się w dniu 22 września 2016 r. w Warszawie

 

W trakcie Konferencji wygłoszono 22 referaty dotyczące zagadnień związanych z metodami biometrycznymi, zastosowaniami, aspektami prawnymi i społecznymi biometrii. Swoje stoisko z biometrycznym systemem otwierania skrytek zaprezentowała firma Hitachi, a Politechnika Gdańska wystawiła plakat dotyczący rozproszonego laboratorium zastosowań biometrii w bankowości.

 

Materiały konferencyjne

Sesja I: Zagadnienia prawne
Przetwarzanie danych biometrycznych a ochrona danych osobowych
Biometria w ustawie antyterrorystycznej
Biometria a kradzież tożsamości
Czy sądy powstrzymają biometrię? Analiza orzecznictwa i opinii dotyczących wykorzystania danych biometrycznych

Sesja II: Zagadnienia badawcze w biometrii I
Wybrane zastosowania technik biometrycznych w systemach analitycznych w obszarze bezpieczeństwa publicznego
Ochrona wzorców biometrycznych dla binarnych kodów tęczówki
System biometryczny bazujący na rozpoznawaniu ust
Multimodalny biometryczny system weryfikacji tożsamości klienta bankowego
Parametry jakościowe wybranych technik biometrycznych w warunkach eksploatacyjnych

Sesja III: Implementacje
Biometria – perspektywy i znaczenie dla gospodarki
Dynamika rozwoju biometrii w ostatnich latach
Biometria w rozwiązaniach paperless
Biometria w kryminalistyce
Rola i znaczenie biometrii w Straży Granicznej

Sesja IV: Zagadnienia badawcze w biometrii II
Algorytm weryfikacji użytkownika na podstawie dynamiki użycia klawiatury
Metody kodowania wybranych cech biometrycznych na przykładzie wzoru naczyń krwionośnych dłoni i przedramienia
Niezawodność biometrii tęczówki w kontekście starzenia się wzorców, chorób oka i zmian pośmiertnych

Materiały będą sukcesywnie uzupełniane.